27e zondag door het jaar

KerkjaarCyclus: B

Intredelied:
666 God die in het begin
735 Zomaar een dak boven wat hoofden
Antwoordpsalm:
P178 27e zondag door het jaar - B
Alleluia-vers:
4h Alleluia — Uw woorden, o Heer, zijn geest en leven
Bij de bereiding van de gaven:
664 Om niet alleen en onvoldaan
760 Mijn vrienden zijt gij, zegt de Heer
Communiezang:
662 God die ons aan elkaar
725 Laat de kind’ren tot mij komen
Slotlied:
665 Wij danken U, o God


Inhoudelijk aansluitend bij de evangelielezing: ZJ 725 Laat de kinderen tot Mij komen

Als we uitgaan van het Genesisverhaal over de schepping van man en vrouw en van Jezus’ uitspraak over het huwelijk, komen we voor de liedkeuze vandaag terecht in de 600-reeks van de huwelijksliturgie. Als intredezang past God die in het begin ... de mensen voor elkaars geluk geschapen heeft (666), waarin al de band wordt gelegd tussen het huwelijk en de eucharistie.

De antwoordpsalm, psalm 128, begint met de zaligspreking van een vrome: God zal zijn relatie en zijn huis zegenen. Het keervers luidt: U zegene de Heer zolang uw dagen duren (P 178). Als alternatieve antwoordzang kan men ook lied 664 zingen, dat een mooie commentaar vormt op de eerste lezing: Om niet alleen en onvoldaan de aarde te bewonen … is elke mens naar ’t eigen beeld van God uit licht geboren.

De communiezang 662 - God die ons aan elkaar - legt de band tussen het christelijk huwelijk en de beker wijn die de Heer ons in de eucharistie aanbiedt. Wij danken U, o God (665) is een danklied bij een huwelijk (cf. strofe 3), en kan vandaag als een echo op het evangelie klinken. Of nog een mogelijkheid is lied 725: Laat de kinderen tot Mij komen. Dit veronderstelt wel dat men bij het evangelie ook de verzen 13-16 (lange keuzemogelijkheid) heeft voorgelezen.