4e zondag van de advent

KerkjaarCyclus: B

Intredelied:
111 Geen kracht meer om te leven
124 Bevrijd ons, Heer
Antwoordpsalm:
P113 4e zondag van de advent - B
Alleluia-vers:
3a Alleluia — Bereidt de weg des Heren
Bij de bereiding van de gaven:
126 Als die koning zal verschijnen
128 Wij zingen door de tranen heen
Communiezang:
103 Ik heb mijn hart tot U geheven
743 Ik groet u, vol genade
Slotlied:
121 O kom, o kom, Immanuel
Gregoriaans:
68 Rorate caeli
Inhoudelijk aansluitend bij de evangelielezing:
- ZJ 740 Wees gegroet, Maria
- ZJ 743 Ik groet u, vol genade
- ZJ 750 Wees gegroet, Maria

Op de Rorate-zondag zingen wij als intredezang vanzelfsprekend lied 124: Bevrijd ons, Heer, en dan mag alleszins de derde en laatste strofe niet vergeten worden: Schep moed, mijn volk, Ik zal u vertroosten ... Ik kom naar u toe, Ik zal u redden. Men kan ook de oorspronkelijke Latijnse versie zingen, onder nummer 68, of lied 111 Geen kracht meer om te leven, dat op het Rorate is geïnspireerd.

Het evangelie zegt dat de komende Heer de troon van zijn vader David zal erven (vers 32). Dat doet ons in de eerste lezing terugdenken aan David en aan het verbond dat de Heer met hem sloot: Uw huis zal voor altijd stand houden (vers 16 van de eerste lezing). De antwoordpsalm 89 (88) ontwikkelt dezelfde gedachte. In het keervers P 113 verwoorden we het dankgebed van David: Uw gunsten, Heer, wil ik voor altijd bezingen. Ons liedboek bevat ook een mooie berijmde bewerking van deze psalm onder nummer 544: Mijn uitverkoren knecht is David, hem gaf Ik mijn verbond ... Ik schraag uw troon en Rijk tot aan het eind der tijden.

Als Alleluia-acclamatie kan men vandaag de vierde strofe (O kom, Gij sleutel Davids) zingen van lied 121 dat straks bij het slot herhaald kan worden. Het lied van de kerstnoveen - O kom Immanuël (121) - kan men vandaag als communiezang of slotlied zingen, liefst volledig. Zo dicht bij Kerstmis kan deze beroemde samenvatting van de O-antifonen eigenlijk niet achterwege blijven. Wenst men dit lied vandaag reeds een plaats te geven na de tweede lezing in plaats van het Alleluia, dan kan men hier een ander lied programmeren dat past bij het einde van de advent: 103 Ik heb mijn hart tot U geheven, 126 Als die koning zal verschijnen of 128 Wij zingen door de tranen heen. Natuurlijk kan men bij de communie op deze zondag ook een Marialied zingen dat aansluit bij het evangelie: 743 Ik groet u, vol genade.